STUDIES

Voordat u gaat verbouwen is het soms verstandig om een studie te maken om te zien wat het eindresultaat zal zijn. Hierbij kan een studie een meerwaarde zijn voor elk plan. Daarnaast kan het ook veel geld besparen, want de studie brengt facetten aan het licht, waar misschien geen rekening mee gehouden is. Studies die wij u kunnen aanbieden zijn:

- Haalbaarheidsstudie
- Zonstudie
- Volumestudie


Haalbaarheidsstudie
Bij een haalbaarheidsstudie wordt gekeken tot hoever ideeën in de beschikbare context toegepast kunnen worden. Denk hierbij aan het gebruik van een bestaande of toekomstige ruimte voor een bepaald functie.


Zonstudie
Een zonstudie geeft inzicht in de lichttoetreding. Met enkele impressies of een animatie wordt een duidelijk beeld gegeven van de lichttoetreding na een bepaalde ingreep, bijvoorbeeld een uitbouw, dakkapel of daklicht.ExternalVideoWidget


Volumestudie
Bij een volume studie wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn van een bepaald stuk grond, een gebouw of een bestaande situatie. Deze mogelijkheden worden in de vorm van volumes zichtbaar in zowel tekeningen als Artist Impressions. Met behulp van deze informatie kan elke discipline (bv: architect, aannemer) tot een beter plan komen omdat in de volumestudie kaders worden uitgezet.